shutterstock_160783451.jpg
shutterstock_141034930.jpg
shutterstock_124923551.jpg
shutterstock_89050804.jpg
shutterstock_71147521.jpg
shutterstock_160783451.jpg
shutterstock_160532405.jpg
shutterstock_136701113.jpg
shutterstock_103489856.jpg
shutterstock_84301705.jpg

Boardgame Skills = Future Skills?

mysterium

Een paar dagen geleden las ik een artikel naar aanleiding van een nieuw rapport van het World Economic Forum “The Future of Jobs, Employment: Skills and Workforce Strategy for the fourth Industrial Revolution” waarin aangegeven werd dat er de komende 5 jaar een verschuiving zal plaatsvinden van de skills die als belangrijk gezien worden. Creativity is bijvoorbeeld één van de skills waar veel meer een beroep op gedaan zal worden en deze staat daarom ook in de toekomstige top 3. Daarnaast worden ondermeer skills als Critical Thinking, Complex Problem Solving, Coordinating with Others en Emotional Intelligence als belangrijke skills voor de toekomst voorzien. Iedereen die wel eens boardgames speelt, weet dat deze skills cruciaal zijn bij het spelen van competitieve en coöperatieve games.Top_10_future_skills.png

Waarom sluit juist Game-Based Learning en in het bijzonder het gebruik van boardgames goed aan bij het ontwikkelen van deze skills?

Er zijn diverse meta-analyses gedaan die aangetoond hebben dat Game-Based Learning een positief effect heeft op leerresultaten. Over de specifieke toepassing van boardgames is minder bekend.

De meeste mensen doen graag iets samen en veel mensen vinden het leuk om een spel te doen (70% van de Nederlanders speelt bijvoorbeeld wel eens een game op zijn telefoon). Deze combinatie vind je bij uitstek terug bij het spelen van boardgames. Leerervaringen vinden dan plaats in een setting waarin iedereen engaged en gemotiveerd is.

Bij de meeste (board)games is er sprake van een doel dat gehaald moet worden waarbij een beroep gedaan wordt op Creativity en-in het geval van strategische boardgames- ook op Critical Thinking en Problem Solving Skills. Gedurende het spelen van boardgames word je telkens direct geconfronteerd met het effect van de gekozen aanpak van jezelf en van de anderen en heb je de mogelijkheid om je aanpak op dat moment bij te stellen. Daarnaast kun je door het face-to-face contact beschikken over informatie van je tegenspelers die je strategisch kunt inzetten. Creativity en Problem Solving skills worden hierdoor continu actief aangesproken en kunnen ter plekke verder ontwikkeld worden.

De laatste jaren is het aanbod aan coöperatieve boardgames toegenomen. In een dergelijke game speel je in een team tegen het spel en moeten in een complexe situatie diverse met elkaar samenhangende keuzes worden gemaakt. Deze games vragen, naast de hierboven genoemde skills, bij uitstek ook om social skills zoals Emotional Intelligence en Coordinating with Others omdat er in dit spel effectief met elkaar samengewerkt moet worden om het doel te behalen (een goed voorbeeld hiervan is Pandemic).

Om de transfer naar de praktijk te laten plaats vinden, is het echter essentieel dat deelnemers reflecteren op de diverse cognitieve en emotionele ervaringen. Bij het gebruik van een boardgame in een leercontext moeten professioneel gefaciliteerde feedback en reflectie dan ook onderdeel vormen van de totale leeractiviteit.

De boardgame markt heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld en er is momenteel een gevarieerd aanbod van games met een hoge kwaliteit op de consumentenmarkt. Het gebruik van deze nieuwe boardgames bij het ontwikkelen van Learning & Development activiteiten voor de hierboven genoemde skills kan mijns inziens een interessante en waardevolle aanvulling kan zijn.

By: Anja Docter

Date: 4:01 pm on March 2nd, 2017

Share this page: